תמיכה מרחוק

• יש לשמור מסמכים פתוחים לפני הפעלת התמיכה• הפעלת התמיכה המהירה היינו שירות ללקוחות העסקים של חברת קמה פתרונות בלבד.

• בהפעלת התוכנה, התוכנה מייצרת עבורנו קוד וסיסמא ותוקפו פג לאחר ההתנקות ולא ניתן להשתמש בסיסמא להתחברות מחודשת לתחנת העבודה של המשתמש. כדי להתחבר בשנית, יש להפעיל את התוכנה פעם נוספת וקבלת סיסמא חדשה להתחברות.

• במהלך התמיכה על המשתמש להיות נוכח מול מסך המחשב ולעקוב אחר ההוראות על המסך לצורך שיתוף פעולה יחד עם המיישם מצידו השני של הקו.

Call Now Button