לוגו QAMA פתרונות PRIORITY

APP021מערכת טבלט טכנאים קריאות שרות -סטנדרט:

מסכים:

מסך קריאות פתוחות

שיהיה ברור שיש טקסט למטה

קריאות שרות

שיהיה ברור שיש טקסט למטה

יומן משימות

שיהיה ברור שיש טקסט למטה

פר טכנאי 70 ₪ לחודש
תוספות לאחר איפיון .

דילוג לתוכן