לוגו QAMA פתרונות PRIORITY

פתיחת ספק במסך "ספקים"
ו- "הגדרות כספים לספקים"

פתיחת ספק במסך "ספקים" ו"הגדרות כספים לספקים"

איך להגיע?

רכש > ספקים > ספקים

  1. בשדה "שם ספק" יש לכתוב את שם הספק – שדה "מס' ספק" מתמלא אוטומטית במספור רץ של המערכת.
  2. יש למלא את כל השדות הרצויים במסך ספקים בלשוניות השונות ובשדות השונים

עדכון פרטים חשובים במסך: "הגדרות כספים לספקים"

1. ניתן להגיע למסך זה באמצעות הפעלה ישירה ממסך "ספקים" – עומדים על מספר הספק (Ctl+F5) ונכנסים למסך "הגדרות כספים לספקים" דרך הפעלה ישירה.

2. המסך שנפתח אמור להופיע הספק, יש לעדכן מטבע בשדה "מטבע".

3. בשדה "סוג ספק" יש לעדכן אם הגדרת המערכת מכילה סוגי ספקים שונים.

4. ניתן לקבוע תנאי תשלום בשדה "תנאי תשלום".

5. יש לבחור סוג מע"מ אחר אם יש צורך. חשוב לדעת שאם תעדכנו בשדה "מטבע" מטבע זר כלשהו סוג המע"מ יהפוך לפטור ממע"מ.

6. בלשונית "הפקת חשבונית" בשדה "עיגול מחיר" יש לקבוע את כללי העיגול לספק זה.

7. בשדה "עוסק מורשה" יש לציין את מספרו של הספק ולהעתיקו לשדה "מספר תיק במע"מ במידה ומדובר על אותו מספר"

8. בשדה "ניכוי מס במקור" יש למלא אחוז הניכוי. בשדה "בתוקף עד" יש למלא את תוקף הניכוי מס במקור.  יש למלא מספר בשדה :תיק מס הכנסה/ת.ז"

9. יש למלא את שדה "סוג רשומה למע"מ" בהתאם.

10. ניתן לעדכן חשבון הוצאות רצוי בשדה "חשבון קניות"

דילוג לתוכן