לוגו QAMA פתרונות PRIORITY

פתיחת ספק במסך "ספקים" ו"הגדרות כספים לספקים"

 

איך להגיע?  ניהול מלאי > ניהול מחסנים > מלאי נוכחי > מחסנים.

 

1. נותנים מספר למחסן ואחר כך שם.

2. בוחרים טיפוס מחסן, מסמנים אם נכלל במלאי ואם תנועותיו נכללות בתמחיר וכן פרטים נוספים לפי הצורך.

3. אם נדרשות רמות מלאי של מק"טים למחסן זה רושמים אותם במסך הבן.

דילוג לתוכן