לוגו QAMA פתרונות PRIORITY

חשבונית ספק מרכזת

 

איך להגיע?  כספים > רכש כספים > חשבוניות רכש > חשבוניות ספק מרכזות. 

 

1. בוחרים ספק ורושמים תאריך ומספר חשבונית.

2. במסך הבן  בוחרים את תעודות הקבלה וההזמנה אם היו.

3. במסך בן חשבונית ספק מרכזת פרוט בודקים הכמויות והמחיר.

4. חוזרים למסך אב וסוגרים החשבונית.

דילוג לתוכן