לוגו QAMA פתרונות PRIORITY

פתיחת הזמנת לקוח
במסך "הזמנות"

פתיחת הזמנת לקוח במסך "הזמנות"

איך להגיע?

שווק ומכירות > הזמנות > הזמנות לקוח

תיעוד הזמנת לקוח הוא ציר חשוב במערכת. דרך הזמנה ניתן לבצע משלוחים, חשבוניות ואפילו קבלות.

אפשרות 1: הזמנה ללא הצעת מחיר.

אפשרות 2: הזמנה על סמך הצעת מחיר ללקוח.

אפשרות 1- הזמנה ללא הצעת מחיר:

1. בשדה "לקוח" יש למלא את הלקוח הרצוי ובשדה "תאריך" את התאריך ההזמנה.

2. ניתן לתעד את מספר תעודת ההזמנה של הלקוח בלשונית "אסמכתאות" בשדה "הזמנתכם" על מנת לאתרה בעתיד ביתר קלות.

3. במסך הבן: "פירוטי ההזמנה" יש למלא את שדה "מק"ט", "כמות", "מחיר ליחידה"  ו"תאריך אספקה"  על מנת למלא את השורה נכון.

4. ניתן לעדכן בשדה "ספק להזמנת רכש" שם ספק אשר עבורו תרצו אח"כ לפתוח הזמנת רכש על סמך הזמנת הלקוח.

5. במסך האב בלשונית "מעקב ביצוע" יש לשנות את הסטטוס ל"מאושרת לביצוע"

אפשרות 2- הזמנה על סמך הצעת מחיר:

1. יש לבצע שלבים 1-2 על פי אפשרות 1.

2. בלשונית "אסמכתאות" בשדה "הצעת מחיר" יש לבחור את הצעת המחיר המתאימה.

3. במסך הבן: "פירוטי ההזמנה" יש לוודא את הפרטים בשדות שהתמלאו אוטומטית על פי הצעת המחיר  "מק"ט", "כמות", "מחיר ליחידה"  ו"תאריך אספקה".

4. ניתן לעדכן בשדה "ספק להזמנת רכש" שם ספק אשר עבורו תרצו אח"כ לפתוח הזמנת רכש על סמך הזמנת הלקוח.

5. במסך האב בלשונית "מעקב ביצוע" יש לשנות את הסטטוס ל"מאושרת לביצוע"

דילוג לתוכן